Fujita Medical Journal

Vision and goal

Fujita Medical Society provides opportunities and environments that contribute to the progress of medical, health and related sciences.

Membership

Executive board

President

Eiichi SAITOH

Vice president

Nakao IWATA, Kuniaki SAITO, Yoshikiyo KANADA

Executive board member

Tetsushi YOSHIKAWA (editor), Hiroshi YATSUYA (editor)
Shuji HASHIMOTO (treasurer), Kozo KAIBUCHI

Auditor

Shigeru SONODA

Councilor

Nakao IWATARyuji HATAHiroshi NAGASAKI
Motoshi SUZUKIYohei SHIMONOTakayuki MURATA
Shuji HASHIMOTOHiroshi YATSUYAIchiro ISOBE
Ryoichi SHIROKIKazuyoshi IMAIZUMIYoshiaki KATANO
Yukio YUZAWAHideo IZAWATetsushi YOSHIKAWA
Zenichi MORISETatsuya SUZUKIAkihiko HORIGUCHI
Yuichi HIROSEMasayuki HORIGUCHIOsamu NISHIDA
Shigeru SONODAKuniaki SAITOHidehiko AKIYAMA
Taei MATSUIMasayuki YAMADAMakoto HIBIYA
Toshio TERANISHINaohiro ICHINOYoshikiyo KANADA
Yumiko MIYOSHISayuri NAKAMURARumi SEKO
Hiroaki SAKURAIKaoru KAWAIKouji YAMADA
Kozo KAIBUCHIKensei NAITO

Activities

back to page top